آچار لوله گیر پوشفیت یا آچار لوله گیر دستی و آچار پلی اتیلن زنجیری

آچار لوله پوشفیت جهت نگه داشتن انواع لوله های پوشفیت مورد استفاده قرار می گیرد.

اچار لوله گیر پوشفیت جهت نگه داشتن لوله های پوشفیت، نگه داشتن لوله های pvc، جهت نگه داشتن لوله های پی پی استفاده می شوند.

آچار پلی اتیلن زنجیری  قابلیت نگه داشتن لوله و باز و بسته کردن اتصالات پلی اتیلن را دارد.