مرتب سازی بر اساس:
آچار تخت چکشی ضد جرقه
تماس گرفته شود
آچار رینگی چکشی
تماس گرفته شود
آچار رینگی
تماس گرفته شود
آچار رینگی چکشی
تماس گرفته شود
آچار رینگی چکش خوار
تماس گرفته شود
آچار رینگی
تماس گرفته شود
آچار رینگی
تماس گرفته شود
آچار تخت چکش خور
تماس گرفته شود
اچار یکسر تخت
تماس گرفته شود