دستگاه های لوله باز کنی

دستگاه های باز کردن گرفتگی لوله های  فاضلاب  مشتمل بر: دستگاه تراکم دستی، فنر لوله باز کنی، دستگاه لوله باز کنی برقی، انبر مشکل گشا می باشد.

تراکم هوا دستگاهی است که توسط باد متراکم و شلیگ آن به داخل لوله مسدود شده فاضلاب باعث باز شدن لوله مسدود شده می شود.

دستگاه های فنر لوله بازکنی توسط یک دستگاه الکتروموتور و فنر مخصوص لوله بازکنی امکان بازکردن لوله مسدود شده فاضلاب با فرستادن فنر به داخل لوله و چرخاندن آن به چپ یا راست و عقب جلو کردن آن امکان بازکردن لوله مسدود شده وجود دارد .

انبر مشکل گشا نیز قابلیت انعطاف جهت پیچ و خم های داخل لوله جهت کمترین فشار بر روی دست کاربر را دارا می باشد.

جهت ثبت سفارش دستگاه های لوله باز کنی فاضلاب با دفتر فروش رستگار صنعت تماس حاصل نمایید.