ابزارآلات لوله پوشفیت

ویژگی سیستم پوش فیت :

     الف) سرعت و سهولت بسیار زیاد درامر نصب واجرا

                                                                ب) صرفه جویی در وقت و هزینه های نگه داری.                                                         

                      ج)عمر مفید طولانی به دلیل مقاوم بودن لوله و اتصالات پوش فیت و حلقه های آب بندی برابر ضربه

ابزارآلات پوشفیت به شرح زیر می باشد:

لوله بر پوشفیت: به منظور نگه داشتن / برش و کنیک زدن انواع لوله و اتصالات پوش فیت به کار می رود.

کنیک زن پوشفیت: قابلیت کنیک زدن انواع لوله و اتصالات پوش فیت

استاپر بادی یا مسدود کننده لوله به منظور مسدودسازی انواع لوله و اتصالات در خطوط آب و فاضلاب, نفت, گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.