اتو جوش پلی اتیلن 

دستگاه اتوی جوش پلی اتیلن دارای قابلیت جوش تمام لوله های پلی اتیلن  می باشد.

دستگاه اتوی جوش پلی اتیلن مشتمل بر موارد زیر می باشد:

   الف) اتو جوش پلی اتیلن گازی

     ب) اتو جوش پلی اتیلن دیجیتالی

ج) اتو جوش پلی اتلن برقی

جهت خرید دستگاه جوش و برش از جمله دستگاه جوش لوله سبز، قیچی لوله سبز، دستگاه جوش پلی اتیلن (دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک، دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک، دستگاه جوش پلی اتیلن تمام دستیدستگاه اتوی جوش پلی اتیلن و آگاهی از لیست قیمت های محصولات رستگار صنعت با دفتر فروش تماس حاصل نمایید.