اسکراپر لوله

اسکراپر لوله جهت اسکراپ یا لایه برداری لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد.

اسکراپر لوله شامل موارد زیر می باشد:

الف) اسکراپر دستی 

ب) اسکراپر دورانی

اسکراپر لوله  به عنوان کارآمدترین و مفید ترین ابزار در جهت تراشیدن لوله های پلی اتیلن شناخته شده اند.

سایز تراشیدن و یا لایه برداری اسکراپر متفاوت می باشد.

به شما اسکراپر دورانی را پیشنهاد می کنیم.

 

اسکراپر دستی
تماس گرفته شود
اسکراپر پلی اتیلن
تماس گرفته شود
اسکراپر لوله
تماس گرفته شود
اتو اسکراپر
تماس گرفته شود
اتو اسکراپر لوله
تماس گرفته شود
اتو اسکراپر
تماس گرفته شود
اسکراپر
تماس گرفته شود