مرتب سازی بر اساس:

اسکیوزر 

اسکیوزر مشتمل بر دو دسته می باشد.

الف) اسکیوزر دستی

       ب) اسکیوزر هیدرولیکی

اسکیوزر به منظور مسدود کردن مسیر انتقال در لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد.

اسکیوزر به منظور قطع کردن جریان آب در داخل خطوط لوله استفاده می شود.

سایز اسکیوزر ها بسته به هدفی که کاربر از آن دارد متفاوت می باشد.

اسکیوزر ها از دقت و کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشند

اسکیوزر دستی
تماس گرفته شود
اسکیوزر هیدرولیکی
تماس گرفته شود
اسکیوزر دستی
تماس گرفته شود
اسکیوزر هیدرولیک
تماس گرفته شود
اسکویزر دستی
تماس گرفته شود