مرتب سازی بر اساس:
انبر پرچ دو دسته بلند
تماس گرفته شود
انبر پرچ دو دسته
تماس گرفته شود