مرتب سازی بر اساس:
تبدیل سه نظام
تماس گرفته شود
تبدیل سه نظام
تماس گرفته شود
دنباله سه نظام
تماس گرفته شود
کلاهک مته
تماس گرفته شود