الکترود جوش پلی اتیلن
تماس گرفته شود
الکترود پی وی سی
تماس گرفته شود
الکترود پی وی سی
تماس گرفته شود
فیلر جوش CO2
تماس گرفته شود
فیلر جوش برنج
تماس گرفته شود