مرتب سازی بر اساس:
قرقره هدایت کننده
تماس گرفته شود
قرقره سیم بکسل
تماس گرفته شود