اکسپندر لوله مسی

اکسپندر لوله جهت گشاد کردن لوله های مسی، گشاد کردن لوله های آلومینیومی، گشاد کردن لوله های فولاد نرم استفاده می شود.

اکسپندر لوله مسی برای نصب و راه اندازی سیستمهای گرمایشی، بهداشتی، تهویه و تبرید مناسب می باشد.

گشاد کن لوله برای لوله های ساخته شده از مس نرم و نیمه نرم مناسب می باشد.

اکسپندر لوله مسی با نام اکسپندر دستی، اکسپندر لوله، گشاد کن لوله مسی، اکسپندر هیدرولیکی، اکسپندر هیدرولیکی لوله مسی نیز معرفی می شود.

اکسپندر لوله مسی
تماس گرفته شود
اکسپندر لوله
تماس گرفته شود