تجهیزات لوله های پنج لایه 

برقو لوله پنج لایه جهت کالیبره نمودن لوله های پنج لایه استفاده می شود.

فنر خم کن لوله پنج لایه جهت خم دقیق و دفرمه نشدن لوله های پنج لایه استفاده می شود.

سایز فنر خم کن لوله پنج لایه از 16-20-25-32 می باشد.

خم کن لوله پنج لایه قابلیت خم کردن لوله های پنج لایه را دارد.

پرچ زن لوله پنج لایه قابلیت زدن میخ های پلاستیکی پنج لایه مخصوص بست لوله پنج لایه را دارد.

رول باز کن لوله پنج لایه قابلیت باز کردن انواع لوله های پنج لایه از سایز 16 تا 32 میلیمتر را دارد.

اسامی تجهیزات لوله پنج لایه: برقو لوله پنج لایه، فنرخم کن لوله پنج لایه، خم کن لوله پنج لایه، پرچ زن لوله پنج لایه، رول باز کن لوله پنج لایه

فنر خم لوله پنج لایه
تماس گرفته شود
فنر خم کن لوله پنج لایه
تماس گرفته شود
خم کن هیدرولیکی درجه 1
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن لوله
تماس گرفته شود
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن لوله
تماس گرفته شود
فنر خم لوله پنج لایه
تماس گرفته شود
فنر خم کن لوله پنج لایه
تماس گرفته شود