تعمیر اتوی جوش پلی اتیلن  ، تعمیر جوش پلی اتیلن، تعمیر اتو جوش پلی اتیلن

در صورت ایجاد اختلال در ترموستات دستگاه اتوی جوش پلی اتیلن: ممکن است برق ترموستات اتوی جوش پلی اتیلن قطع باشد، درجه ترموستات اتو پلی اتیلن در حداقل یا حداکثر باشد، لامپ ترموستات قطع شده باشد.

ممکن است اتوی پلی اتیلن ایجاد حرارت نکند: قطعی جریان برق، ممکن است از کلید دستگاه باشد،  ممکن است از کلید ترموستات باشد، یا ناشی از قطعی المنت باشد.

جهت رفع اختلال در دستگاه جوش پلی اتیلن رعایت نکات زیر الزامی است:

بدنه اتوی جوش پلی اتیلن را باز کرده و قطعی را درست نمایید.

جریان برق را قطع کنید 

 اگر ترموستات دستگاه اتو جوش پلی اتیلن سوخته باشد اقدام به تعمیر کردن نمایید.