تعمیر دستگاه جوش پلی اتیلن 

تعمیر دستگاه جوش پلی اتیلن به سه روش انجام می گیرد:

1) ابتدا دستگاه را به طور دقیق بررسی نموده که مشکل در کجا ایجاد شده است تا به عیب یابی دستگاه بپردازیم.

2) در مرحله دوم اقدام به باز کردن قطعات دستگاه جوش پلی اتیلن می کنیم.

3) در مرحله آخر اقدام به تعویض کامل قطعه می کنیم.

تعمیر دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 

تعمیر دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک

تعمیر دستگاه جوش پلی اتیلن تمام دستی