تلمبه ، تلمبه دستی

تلمبه دستی به دلیل وزن سبکی که دارند از قابلیت حمل و نقل آسانی برخوردار می باشند 

تلمبه یا همان تلمبه دستی جهت باد کردن چرخ یا توپ استفاده می شود.

اسامی مرتبط: تلمبه کوچک، تلمبه دستی، تلمبه ، تلمبه دوچرخه، تلمبه باد، تلمبه باد دستی

جهت خرید تلمبه دوچرخه با دفتر فروش رستگار صنعت تماس برقرار نمایید.

تلمبه دستی
تماس گرفته شود
تلمبه باد دستی
تماس گرفته شود
تلمبه باد
تماس گرفته شود
تلمبه دستی
تماس گرفته شود