جک بادی ، جک پنوماتیکی

این جک بادی با قابلیت باز و بسته کردن و کنترل دریچه های هوا استفاده می شود.

این دستگاه جک بادی ساخت رستگار صنعت می باشد.

جنس این جک اینپکت بادی از آلیاژ آلومینیوم می باشد.

مکانیزم کارکرد این جک پنوماتیکی به صورت بادی می باشد.

جک بادی از خدمات رستگار صنعت برخوردار می باشد.

این جک بادی دارای طول جک های متفاوتی می باشد.

اسامی مرتبط: جک بادی، جک اینپکت بادی، جک پنوماتیکی، دستگاه جک بادی، جک های اینپکت بادی

جک های اینپکت بادی
تماس گرفته شود