مرتب سازی بر اساس:
حدیده برقی 1/2 الی 2 اینچ
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
حدیده برقی 1/2 الی 3 اینچ
۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
حدیده برقی 1/2 الی 4 اینچ
۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال