دستگاه برش پلاسما

مشخصات محصول

تماس گرفته شود

دستگاه برش پلاسما

مشخصات :

 قابلیت برش تمامی فلزات آهنگی و غیر آهنی را دارد.

 امکان برش تا ضخامت 60 میلیمتر را دارد.

 دارای هشداردهنده کمبود فشار هوای ورودی

 قابلیت نصب سیستم آب خنک را دارد.

 این دستگاه برش پلاسما دارای سیستم هشداردهنده اضافه بار دستگاه می باشد.

 قابلین نصب تورچ ماشینی را دارد.

 دارای نشانگر برق ورودی می باشد.

 دارای هشدار دهنده اضافه بار می باشد.