دستگاه تست عایق لوله

دستگاه تست هالیدی  قابلیت تست عایق لوله و اتصالات فلزی را دارد.

شیوه کار دستگاه تست عایق لوله:

ابتدا‌ آزمايش دستگاه منفذ‌ياب‌ به منظور يافتن نواقص پوشش آزمايش‌ مزبوربايد در 100 درصد سطح لوله پوشش دار با دستگاهي‌ كه قبلاً مورد تائيد قرار گرفته است انجام گيرد.

پس از آنكه محل‌هاي زخمي عايق‌ پيدا شد آن قسمت ها پخ مي‌خورد و كاملاً صاف‌ مي‌شود سپس پرايمر زده مي شود و بعد از آتن هم نوار پيچي مي‌شود .

دستگاه تست هالیدی با عناوین مختلفی از جمله تست عایق هالیدی، دستگاه هالیدی، تست عایق لوله گاز، دستگاه تست عایق لوله گاز، دستگاه تست عایق لوله هالیدی نیز نام برده می شود.

تست هالیدی رستگار صنعت
تماس گرفته شود
تست هالیدی
تماس گرفته شود
دستگاه تست هالیدی
تماس گرفته شود
دستگاه تست هالیدی
تماس گرفته شود
تست هالیدی
تماس گرفته شود
دستگاه تست هالیدی
تماس گرفته شود