مرتب سازی بر اساس:
فلنچ باز کن هیدرولیکی
تماس گرفته شود
فلنچ باز کن هیدرولیکی
تماس گرفته شود
فلنج باز کن
تماس گرفته شود
فلنج باز کن هیدرولیکی
تماس گرفته شود
فلنج باز کن هیدرولیکی
تماس گرفته شود
فلنج باز کن
تماس گرفته شود