مرتب سازی بر اساس:
فنر لوله باز کنی
تماس گرفته شود
فنر لوله باز کنی
تماس گرفته شود
فنر لوله باز کنی دستی
تماس گرفته شود