مرتب سازی بر اساس:
قیچی لوله سبز sl
تماس گرفته شود
قیچی لوله سبز  ml قرمز
تماس گرفته شود