قیچی کابل بر ، قیچی کابل بری

قیچی کابل بر یک ابزار برش ساده و کاربردی محسوب می گردد. طراحی آرگونومیک قیچی کابل بری  به نحوی است که انتقال نیرو را به بهترین شکل به تیغه های برش وارد می کند.

قیچی کابل بر با توجه به شرایط یا کابلی که مورد استفاده می باشد در انواع مختلف قیچی کابل بر دستی، قیچی کابل بر هیدرولیکی ، قیچی کابل بر شارژی تقسیم می شود.

قیچی کابل بر دستی در سه سایز قیچی کابل بر کوچک، قیچی کابل بر متوسط، قیچی کابل بر بزرگ موجود می باشد.

قیچی کابل بر  جهت برش کابل های مسی و برش کابل آلومینیومی و جهت برش کابل تلفن استفاده می شود.

اسامی مرتبط : قیچی کابل بر دستی، قیچی کابل بر شارژی، قیچی کابر بر هیدرولیکی، قیچی کابل بر، قیچی کابل بری، قیچی کاب

قیچی کابل بر بزرگ
۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیچی کابل بر دستی
تماس گرفته شود
قیچی کابل بر هیدرولیکی
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیچی کابل بر شارژی
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال