پرس شارژی لوله پنج لایه ، پرس برقی لوله پنج لایه

پرس لوله پنج لایه جهت پرس کردن انواع لوله های پنج لایه مورد استفاده قرار می گیرد.

پرس لوله پنج لایه شامل پرس دستی لوله پنج لایه، پرس برقی لوله پنج لایه، پرس شارژی لوله پنج لایه، پرس هیدرولیکی لوله پنج لایه می باشد.

متعلقات پرس شارژی لوله پنج لایه و  پرس برقی لوله پنج لایه به شرح زیر می باشد:

باطری پرس شارژی، جعبه پرس لوله پنج لایه، شارژر پرس لوله پنج لایه، فک پرس لوله پنج لایه، لوازم یدکی پرس شارژی، واشر فک پرس لوله پنج لایه، پین فک پرس لوله پنج لایه شارژی، چرخ دنده گیربکس پرس لوله پنج لایه، بلبرینگ لنگ پرس لوله پنج لایه، پین منبع روغن پرس لوله پنج لایه، پیستون پرس لوله پنج لایه، اورینگ پرس لوله پنج لایه، کاسه نمد پرس لوله پنج لایه، موتور برقی پرس لوله پنج لایه، منبع روغن پرس لوله پنج لایه، گیربکس پرس شارژی لوله پنج لایه، چرخ دنده گیربکس پرس شارژی لوله پنج لایه، برد پرس شارژی لوله پنج لایه، برد پرس برقی لوله پنج لایه، موتور پرس شارژی لوله پنج لایه، فک سر پیستون پرس شارژی، فک پرس شارژی لوله پنج لایه، کلگی فک پرس، سر فک پرس شارژی، فک پرس شارژی، لچک پرس شارژی، کاسه نمد پرس لوله پنج لایه، غلطک هد پرس شارژی، در پوش منبع روغن، فنر پیستون پمپ هیدرولیک، واشر اورینگ پرس،کاسه نمد پرس لوله پنج لایه

باطری پرس (شارژی)
تماس گرفته شود
لوازم یدکی پرس شارژی
تماس گرفته شود