پرس هیدرولیکی لوله پنج لایه

پرس لوله پنج لایه جهت پرس کردن انواع لوله های پنج لایه استفاده می شود.

پرس لوله پنج لایه مشتمل بر پرس دستی لوله پنج لایه، پرس برقی لوله پنج لایه، پرس شارژی لوله پنج لایه، پرس هیدرولیکی لوله پنج لایه می باشد.

متعلقات دستگاه پرس هیدرولیکی لوله پنج لایه:

جعبه انواع پرس لوله پنج لایه، سیلندر داخلی پرس هیدرولیک لوله پنج لایه، دسته لاستیکی پرس لوله پنج لایه، منبع روغن پرس لوله پنج لایه، پین منبع روغن پرس لوله پنج لایه، پیستون پرس لوله پنج لایه، ضامن کناری پرس هیدرولیک دستی، موتور پرس شارژی لوله پنج لایه، اورینگ های پرس لوله پنج لایه، کاسه نمد پرس لوله پنج لایه، فنر فک پرس هیدرولیک دستی، فک پرس هیدرولیک دستی، لوازم یدکی پرس شارژی، پین هد پرس لوله پنج لایه، فک یو پرس هیدرولیک دستی، منبع روغن پرس هیدرولیکی، فنر پرس هیدرولیک دستی، سرسیلندر پرس هیدرولیکی، درپوش منبع روغن، فنر پیستون پمپ هیدرولیک، ضامن خلاص کن پرس، کاسه نمد پرس لوله پنج لایه، واشر مسی پرس لوله پنج لایه، واشر اورینگ پرس