متر روکش دار 3 متری ، متر روکش دار 2 متری

متر روکش دار در سایز های 2 متر و 3 متر موجود می باشد.

متر روکش دار مجهز به صفر دقیق جهت اندازه گیری از داخل و یا خارج با در نظر گرفتن خلاصی لازم می باشد.

متر روکش دار از قفل ایستگاهی جداگانه در پشت بدنه به منظور توقف های مقطعی حین اندازه گیری برخوردار می باشد.

 

متر روکش دار 3 متری
تماس گرفته شود
متر روکش دار 5 متری
تماس گرفته شود