مرتب سازی بر اساس:

مهره پرچ کن 

دستگاه مهره پرچ کن جهت پرچ مهره که کاربران را در موارد بستن پیچ به ورق های نازک کمک می کند استفاده می شود.

 دستگاه مهره پرچ کن جهت تعویض پیچ سردستگاه برای پرچ مهره های سایزهای مختلف نیازی به بازکردن کامل دستگاه نبوده و به راحتی می توان از سر دستگاه پیچ آن را تعویض کرد.

مهره پرچ کن از استانداردهای روز دنیا برخوردار می باشد.

 

 

مهره پرچ کن HRG 724A
تماس گرفته شود
مهره پرچ کن HRG 723
تماس گرفته شود
مهره پرچ کن HRG 823
تماس گرفته شود
مهره پرچ کن HRG 713
تماس گرفته شود
مهره پرچ کن دستی
تماس گرفته شود
مهره پرچ کن دستی
تماس گرفته شود
مهره پرچ کن ژاپن
تماس گرفته شود
مهره پرچ کن ایرانی
تماس گرفته شود
مهره پرچ کن دستی
تماس گرفته شود
انبر پرچ دستی
تماس گرفته شود