مهره پرچ کن 

دستگاه مهره پرچ کن جهت پرچ مهره که کاربران را در موارد بستن پیچ به ورق های نازک کمک می کند استفاده می شود.

 دستگاه مهره پرچ کن جهت تعویض پیچ سردستگاه برای پرچ مهره های سایزهای مختلف نیازی به بازکردن کامل دستگاه نبوده و به راحتی می توان از سر دستگاه پیچ آن را تعویض کرد.

مهره پرچ کن از استانداردهای روز دنیا برخوردار می باشد.

 

 

مهره پرچ کن HRG 724A
۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مهره پرچ کن HRG 723
۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مهره پرچ کن HRG 823
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مهره پرچ کن HRG 713
۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مهره پرچ کن دستی
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مهره پرچ کن دستی
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مهره پرچ کن ژاپن
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مهره پرچ کن ایرانی
۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
مهره پرچ کن دستی
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال
انبر پرچ دستی
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال