مرتب سازی بر اساس:
مورس سه نظام
تماس گرفته شود
مورس
تماس گرفته شود
مورس
تماس گرفته شود