پانچ ورق بر دستی

 با استفاده از پانچ ورق می توان عملیات سوراخکاری روی ورق انجام داد

پانچ ورق قابل استفاده در بخش های مختلف صنعت برای کاربردهای پالایشگاه، برق و تابلو برق، ماشین سازی و دستگاه سازی می باشد.

پانچ هیدرولیکی جهت پانچ کردن انواع ورق های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.

پانچ کن هیدرولیکی قابلیت پانچ تمامی ورق های فلزی را دارد.

پانچ ورق شامل پانچ هیدرولیک دستی و پانچ هیدرولیک صنعتی می باشد.

پانچ هیدرولیکی زمینی
تماس گرفته شود
پانچ هیدرولیک صنعتی
تماس گرفته شود
پانچ هیدرولیکی
تماس گرفته شود
پانچ هیدرولیکی صنعتی
تماس گرفته شود
پانچ هیدرولیک صنعتی
تماس گرفته شود
سری پانچ هیدرولیکی
تماس گرفته شود
پانچ ورق بر دستی
تماس گرفته شود