ژل شستشو کننده

این ژل شستشوی دست جهت پاک کردن دست از هر گونه مواد روغنی استفاده می شود.

این ژل شستشو هیچگونه آسیبی به پوست و دست وارد نمی کند.

این  ژل شستشو  به احاظ اقتصادی به صرفه می باشد.

این ژل شستشوی دست برای کارهای مکانیکی مناسب می باشد

اسامی مرتبط : ژل شستشو کننده صورت، ژل شستشو دست، ژل شستشو، ژل شستشو کننده

ژل شتشوی دست
تماس گرفته شود