مرتب سازی بر اساس:

کنیک زن دستی یا کنیک زن پوشفیت 

 

از کنیک زن پوشفیت جهت کنیک کردن انواع لوله و اتصالات استفاده می شود.

مکانیزم کارکرد کنیک زن لوله  به صورت دستی می باشد.

کونیک لوله دستی R.S.CO
تماس گرفته شود
کونیک زن دستی خارجی
تماس گرفته شود
کونیک کن
تماس گرفته شود