گرافیت بردار  ، گرافیت بردار کابل

گرافیت بردار دستی دستگاهی است که جهت برداشتن گرافیت کابل باید از گرافیت بردار استفاده شود.

توصیه می شود جهت برداشتن گرافیت کابل از اشعه و حرارت استفاده نشود.

به عبارت دیگر دستگاه گرافیت بردار جهت لایه برداری کابل، لخت کردن کابل یا تراشیدن لبه بیرونی کابل استفاده می شود.

گرافیت بردار قابلیت برداشتن کابل یا همان لایه برداری کابل از سایز 20 الی 40 میلیمتر را دارد.

 با چرخاندن گرافیت بردار در اطراف محور کابل عمل لایه برداری را انجام می دهد.

 

گرافیت بردار
تماس گرفته شود
گرافیت بردار
تماس گرفته شود