مرتب سازی بر اساس:
گشاد کن لوله مسی
تماس گرفته شود