گشاد کن لوله مسی

 گشاد کن لوله جهت گشاد کردن لوله های مسی کاربرد دارد.

گشاد کن لوله مسی جهت  جوش لوله در سایز یکسان، لوله انتخابی را بزرگتر کرده و به صورت کشویی داخل هم رفته و عملیات جوشکاری را فراهم  می کند.

 

گشاد کن لوله مسی
۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال