مرتب سازی بر اساس:
گیج بلوک اندازه گیری
تماس گرفته شود
گیج بلوک اندازه گیری
تماس گرفته شود
گیج بلوک
تماس گرفته شود
گیج بلوک اندازه گیری
تماس گرفته شود